Tablica przydatna jest przy zapoznaniu ze stopniowaniem przymiotnika, przy powtórzeniu poznanych Czę…-wyrazowe Zabawy: «kompy głoskę słyszysz?» Lub «Jaka jest druga i kolejna głoska w wyrazie?» Zasób jest galerią z fotografiami okładek bajek i powieści dla dzieci – wyszukiwanie wyrazów z podaną głoską – Dziecko Poszukuje Wśród wyrazów takich, w których występuje podana głoska; analizując wyraz zaznacza, w którym miejscu w wyrazie jest Dana głoska i Ile razy występuje, Przezwyciężenie nawyku głoskowania jest bardzo trudnym procesem, wymagającym długiej, żmudnej pracy. Przezwyciężenie Tego nawyku je przejście na metodę sylabową gwarantuje sukces dziecka w nauce Czytania i Pisania. Wyeliminowanie niekorzystnych nawyków jest często znacznie trudniejsze niż uczenie dziecka, które nie Posiada jeszcze żadnych umiejętności. Nie Polecam stosowania metody głoskowej nawet u dzieci, które mają Prawidłowo rozwinięte Procesy poznawcze. Niekiedy Rodzice zasięgają GEN w gabinecie psychologa, b. niepokoją się o Postępy w nauce swoich dzieci. Psycholog po badaniu nie stwierdza zaburzeń w Rozwoju procesów poznawczych u dziecka je twierdzi, że jest Wszystko w porządku. Jednak rodzic widzi trudno dziecka w opanowaniu Czytania i Pisania i niepokoi się. Podkreślam, że w takich przypadkach problème nie tkwi w dziecku, lecz w metodzie nauczania.

Warto wtedy sięgnąć po inne sposoby nauczania. Na Pewno jest NIM metoda sylabowa, która sprawdza się w terapii pedagoicznej. Tym bardziej sprawdzi się w uczeniu tych dzieci, u których Procesy poznawcze rozwinięte są Prawidłowo. Jednak jest jeden warunek. Metodę te stosować należy OD samego początku nauki, nie wprowadzając dziecku litre jako iPhonie znaki (w izolacji) lecz należy wprowadzać couchage «w sylabach. W polskim systemie Edukacji przedszkolnej i szkolnej, powszechnie stosuje się do uczenia Czytania i Pisania metodę analityczno-syntetyczną, CZYLI tzw. metodę głoskową. Powoduje Ona Wiele trudno w procesie uczenia, często Go wręcz uniemożliwia. Do Czytania metodą głoskową zachęcają Dziecko Rodzice (sami Tak się uczyli) je nauczyciele. Na szczególne trudno w nauce Czytania metodą głoskową napotykają dzieci z zaburzeniami słuchu fonemowego, odpowiedzialnego za słyszenie dźwięków Mowy.

Nie Potrafią One Prawidłowo zlecenia i odczytać przegłoskowanego wyrazu, Choć durer znają wszystkie Litery. Mają un również trudno w pisaniu. Nauczyciel często żąda, par dzieci znając Litery, OD RAZU czytały Długie wyrazy o skomplikowanej budowie. To, że Dziecko zna couchage «nie gwarantuje, że będzie umiało czytać i Pisać. Przejście OD litre ne całych wyrazów nie których OD RAZU. Okres głoskowania TRWA bardzo długo, przechodzi w niekorzystny nawyk, qui Może utrzymywać się nawet wtedy, Gdy Dziecko jest już w stanie czytać całościowo sylaby i wyrazy. Aby ponownie Uruchomić odtwarzacz, recharger stronę po zamknięciu OKNA w którym uruchomiony jest plik wideo zasobu. -Zabawa w syntezę «zgadnij, co à jest: k-o-t?»-wydzielanie pierwsjay głoski z nazwy obrazków,-wymyślanie wyrazów rozpoczynających się określoną głoską,-Czytanie pojedynczych wyrazów i Składanie z nich zdań prostych,-różnicowanie sylab o podobnym brzmieniu, NP. wskazywanie przez Dziecko obrazka po usłyszeniu jego nazwy (Bucik-Budzik, ouchanka-Żabka, tacka-taczka),-wyodrębnianie głosek z wyrazów prostych, gdzie 1 głoskę wyraźnie słychać (o-Ko, o-ku-la-ry),-Zabawy w dostrzeganie różnic w wyrazach pozornie podobnych-Dziecko układa Model graficzny wyrazu i wskazuje, w którym miejscu występuje różnica, zaczynamy OD wyrazów trzyzgłoskowych (Dym – DOM, Mak – rak, lis – Las, Mata – MASA) – rozpoznawanie głosek w wyrazach jednosylabowych z pomocniczym układaniem klocków (A-s, u-l, m-A), Posegreguj wyrazy w zależności OD liczby sylab, z jakiej się składają i Spakuj każdą z Grup oddzielnie, aby Łatwiej ne było z nich korzystać podczas ćwiczeń.